Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem af RC-Egedal skal du indsætte kontingentet på klubbens konto:

Klubbens reg.nummer og kontonummer er: 1345-4382378283

Du kan også overføre beløbet via Mobilepay til kassereren: 20131671

Skriv dit fulde navn på transaktionen og send en mail til kasserer Lars Horvath (kasserer@rc-egedal.dk) med navn, adr. , e-mail og tlf.

For juniorer meddeles også fødselsdag og år.

Når betalingen er registreret vil du modtage en mail vedrørende medlemsskab.

Kontingent betales for et år ad gangen og er gældende fra beløbet er registreret på RC-Egedals konto.

 

Kontingentet fastsættes af generaforsamlingen og er bestemt således:

Det fastlagte kontingent for at være medlem af klubben er kr. 25,- årligt.

Det fastlagte kontingent for at være bruger af banen er kr. 475,- årligt.

Dvs. medlemsskab samt brug af banen koster kr. 500,-/år

 

Junior til og med 18 år kontingent for at være medlem af klubben kr. 25,- årligt.

Junior til og med 18 år kontingent for at være bruger af banen kr. 225,- årligt

Dvs. juniormedlemsskab samt brug af banen koster kr. 250,-/år

Juniormedlemskab for personer under 15 kan kun ske med forældre(s) accept.

 

NB: Al ophold og kørsel på banen foregår på eget ansvar. Klubben, bestyrelsen eller andre medlemmer kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle skader og uheld.